HADDE GRUBU

Sıcak haddelenerek üretilen profil grubudur. Normal profillere nazaran bu gruptaki ürünler U-H-I-T şekillerinde haddelenmektedir. Bu haddelen ürünler HEA, HEB, NPU, NPI, IPE vb. şekillerde alt gruplara ayrılırlar. Kare ve dikdörtgen profil grubundan istisnai olarak metre değil kilogram bazlı olarak işlem görürler. Et kalınlığı kesit ölçülerinin, zayıf ve kuvvetli eksenlerinin ölçülerine göre adlandırılmaktadırlar. Montaj kolaylığı ve yüksek mukavemet içermesinden dolayı yoğun kullanılan ürünlerdir.